รมต.กระทรวงพาณิชย์ ปลุกกระแสผู้ประกอบการ SMEs ภาคเหนือเข้าถึงการค้ายุคใหม่ในรูปแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ให้มากขึ้น

เมื่อวันที่15สิงหาคม2561 ที่โรงแรมแกรนด์วิสต้า เชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย นายสนธิรัตน์ สน…

Read More