เทศบาลนครเชียงรายพัฒนาความเป็นเลิศด้านภาษาจีนให้กับสถานศึกษาในสังกัด หลังโรงเรียนชาวจีนโพ้นทะเลเข้าพบ “นายกวันชัย” การแลกเปลี่ยนศึกษาทั้ง 2 เมือง

เมื่อวันที่18กันยายน2561 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมด้วย ผู้บริหา…

Read More