7 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มฟล. ผนึกกำลังลงพื้นที่ให้บริการสุขภาพ 

เมื่อเร็วๆ นี้ นักศึกษาสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ได้ลงพื้นที…

Read More