เปิดให้บริการ IoT เชิงพาณิชย์ได้แล้วเป็นรายแรกของไทย

เอไอเอส ประกาศความสำเร็จ เริ่มเปิดให้บริการ IoT เชิงพาณิชย์ได้แล้วเป็นรายแรกของไทย หลังขยา…

Read More