ลงนามเมืองอาหารปลอดภัย

เทศบาลนครเชียงรายผุดเมืองอาหารปลอดภัยวางเป้า3ปีลงนามร่วม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วันที่ 9 มิ…

Read More

ทน.เชียงรายทำให้อาหารปลอดภัยก่อนถึงผู้บริโภค

วันที่12 มีนาคม 2563 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมด้…

Read More

“เมืองอาหารปลอดภัย เทศบาลนครเชียงราย”

เทศบาลนครเชียงรายขอเป็นศูนย์กลางนำสิ่งที่ดีต่อผู้บริโภค  “เมืองอาหารปลอดภัย เทศบาลนครเชียง…

Read More