เปิดอาคารเอนกประสงค์ ชุมชนร่องปลาค้าว

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2561 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็นประธานในพิ…

Read More