เปิดสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเชียงของ

เมื่อวันที่25พฤษภาคม2561 นายเอกชัย ศักดิ์ทัศนา รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ให้เกียรติเ…

Read More