เปิดสนามเด็กเล่น Play&Lean

เมื่อวันที่31 พฤษภาคม 2561นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ นายณรง…

Read More