เปิดบ้านศรีเกิดและวัฒนธรรมจีน สอนเด็กนักเรียนรู้

วันที่ 23 มกราคม 2563  นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ นายณรงค์ศ…

Read More