นักท่องเที่ยวสัมผัสความหนาวยอดภูชี้ดาว

นักท่องเที่ยวชมหมอกที่ปกคลุมแนวเขาฝั่ง สปป.ลาว สวยงาม และยังได้สัมผัสอากาศที่หนาวเย็นบน ยอ…

Read More