เปิดฤดูการท่องเที่ยว “สีสันนครเชียงราย2020”

เมื่อวันที่ 10 ธันาคม 2562 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เปิดเผยว่า ทางเท…

Read More