“รักษ์ตลาด” รณรงค์ล้างทำความสะอาดตลาดสดเทศบาล 1 นครเชียงราย

วันที่ 25 สิงหาคม 2562 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ นางบังอร …

Read More