เทศบาลนครเชียงรายร่วมรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้นายณรงค…

Read More