ทน.ชร.ชิง การคัดเลือกประเภทโดดเด่น อปท.ขนาดใหญ่

เทศบาลนครเชียงราย ผ่านเข้ารอบสุดท้าย คัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการท…

Read More

เทศบาลนครเชียงรายถวายเทียนพรรษา

เทศบาลนครเชียงรายถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนวัดดอยพระบาทและวัดป่าก่อไทยใหญ่ วันที่ 23 กรก…

Read More

ถวายเทียนพรรษา วัดศรีเกิด

เทศบาลนครเชียงรายถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนวัดศรีเกิด วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 นายวันชัย จ…

Read More

ถวายเทียนพรรษา วัดพระแก้ว

เทศบาลนครเชียงรายถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนวัดพระแก้ว วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 นายวันชัย จ…

Read More

ถวายเทียนพรรษา วัดพระสิงห์

เทศบาลนครเชียงรายถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนวัดพระสิงห์ วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 นายวันชัย …

Read More

งดกิจกรรม วันวิสาขบูชา และ ตักบาตรเป็งปุ๊ด

เทศบาลนครเชียงราย ประกาศงดกิจกรรมวันวิสาขบูชาและตักบาตรเป็งปุ๊ด พื่อเป็นการป้องกันและควบคุ…

Read More

รับมอบอุปกรณ์โรงพยาบาลสนาม

เทศบาลนครเชียงราย รับมอบอุปกรณ์สนับสนุน โรงพยาบาลสนามสำหรับผู้ป่วยโควิด19  ศูนย์ประชุมนครเ…

Read More

บรรเทาความเดือนร้อนจากโรคไวรัสโควิด19

วันที่ 2 มิถุนายน 2563 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ นางบังอร …

Read More

“นายกวันชัย” วางมาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด19

“นายกวันชัย” วางมาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด19 แบบเคาะประตูบ้านมอบเครื่องอุปโภ…

Read More

ล้างถนนกำจัดฝุ่นขจัดเชื้อโรค

วันที่ 3 มีนาคม 2563 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ นางรดาฉวี น…

Read More