แจกหน้ากากอนามัยป้องกันโควิด19

เทศบาลนครเชียงรายแจกหน้ากากอนามัยให้ผู้ที่ต้องการ และโรงพยาบาล พร้อมสอนการทำหน้ากากผ้า ส่ว…

Read More