ทน.เชียงรายทำให้อาหารปลอดภัยก่อนถึงผู้บริโภค

วันที่12 มีนาคม 2563 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมด้…

Read More

เทศบาลนครเชียงรายรับประกาศนียบัตรเมืองที่มีศักยภาพเป็นเขตส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเช…

Read More