สีสันนครเชียงราย เชิญเที่ยว เชียงรายดอกไม้งามครั้งที่ 16 25 ธันวาคม 2562 ไปจนถึง 19 มกราคม 2563

เมื่อเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาว เป็นสัญญาณถึงฤดูการท่องเที่ยว  นักท่องเที่ยวหลายคนจะนึกถึงกา…

Read More

เทศบาลนครเชียงรายจัดฝึกอบรมมัคคุเทศก์แนะนำงานดอกไม้งาม

เทศบาลนครเชียงราย จัดโครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์  ประจำปี 2561 เพื่อเน้นคุณภาพของการแนะนำนักท…

Read More