เชียงของจัดใหญ่สงกรานต์สีขาวสรงน้ำพระ99องค์กลางน้ำโขงแห่งเดียวในโลก

เมื่อวันที่5เมษายน2561 นายทัศนัย สุธาพจน์ นายอำเภอเชียงของ พร้อมด้วยนายเฉลิม ตาวิละ นายกเท…

Read More