ร่วมกันห่มความหนาวบนยอดดอย

ร่วมกันห่มความหนาวบนยอดดอย ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2 รับมอบผ้าห่มกันหนาวจากเคร…

Read More