ทุ่ม 1,000 ล้าน ปรับโฉมเซ็นทรัลฯเชียงราย ดึงล้านนาชูความโดดเด่น

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2562 นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อม…

Read More