โชว์ความโดดเด่นเรื่องกาแฟและชาของเชียงราย สู่คอกาแฟถึงเมืองกรุง….ชอบแล้วต้องตามมาเที่ยวเชียงราย

เมื่อวันที่13กันยายน 2561 นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายสุขชัย เจรียง…

Read More