ผู้ว่าเชียงรายตั้งเงินรางวัลนำจับแจ้งเบาสะแสคนลักลอบเผาป่าห้าพันบาทแก้ไฟป่า หมอกควัน

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานก…

Read More