เทศบาลนครเชียงรายขอเชิญร่วมงาน “ตานหาพญามังรายรำลึก 758 ปี”

เนื่องในวาระคล้ายวันทรงสร้างเมืองเชียงรายครบ 758 ปี นายวันชัย จงสุทธานามณี กล่าวว่า เพื่อร…

Read More