เชียงรายดอกไม้งามครั้งที่ 16

เทศบาลนครเชียงรายเตรียมจัดงานเชียงรายดอกไม้งามครั้งที่ 16 และดนตรีในสวน ส่งเสริมการท่องเที…

Read More

เชียงรายดอกไม้งาม

เทศกาลเชียงรายดอกไม้งาม ครั้งที่ 16 , 16th Chiang Rai Flower Festival27 ธันวาคม 2562 &#821…

Read More

เตรียมพบกับงาน“เชียงรายดอกไม้งาม”ครั้งที่15

เตรียมพบกับความสวยงามที่พลาดไม่ได้ “เชียงรายดอกไม้งาม” ที่สวนตุงและโคมนครเชียงราย ระหว่างว…

Read More