เชียงของเมืองสะอาด จิตอาสา ร่วมพัฒนาแก้ไขปัญหาขยะ

เมื่อวันที่31 พฤษภาคม2561 นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานเปิดงานมห…

Read More