เชียงของ ระดม 1,200 คน ทำแนวป้องกันไฟป่าสร้างความรู้สึกปลูกจิตสำนึกรักษ์ดินน้ำป่าที่

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 นายทัศนัย สุธาพจน์ นายอำเภอเชียงของ ในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์ป้…

Read More