เตรียมจัดงานยางพารานานาชาติภาคเหนือที่เชียงของ

เมื่อวันที่5มิถุนายน2561 นายทัศนัย  สุธาพจน์  นายอำเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย ร่วมกับ ท้…

Read More