เจิมป้ายทะเบียนเลขสวย หมวด กษ เชียงราย “ขอพรพระธาตุดอยตุง” ก่อนประมูล มีนาคม63

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 พระพุทธิวงศ์วิวัฒน์ (บุญมา มานิโต)  เจ้าคณะ อ.แม่สาย และดำรงตำแห…

Read More