ราชกิจจานุเบกษาประกาศ  จำนวน “ส.ส.” เขตเลือกตั้งแต่ละจังหวัด….

เมื่อวันที่ 19 ก.ย. เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง  เรื่อง จ…

Read More