ปลอดการเผาหมอกควันไม่เกินไฟป่าไม่มีทุกฝ่ายชื่นชม

เมื่อวันที่20มีนาคม2561 นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ นายอำเภอเมืองเชียงราย กล่าวว่า จากที่จังหว…

Read More