ผลักดันท่องเที่ยวสีเขียวจับคู่โรงแรมร้านอาหารและเกษตรกร

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เป็นปร…

Read More