เกษตรจังหวัดเดินหน้ารณรงค์ส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่เกษตร

สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย ร่วมกับวัดพระธาตุดอยอินทรีย์ ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจให้เกษต…

Read More

ลิ้นจี่ของดีเมืองเชียงราย

เทศบาลนครเชียงรายร่วมกับเกษตรจังหวัดเชียงราย ขอเชิญเที่ยวงาน “ลิ้นจี่ของดีเมืองเชียงราย” ใ…

Read More