สนับสนุนอุปกรณ์ดับไฟป่า

เอไอเอส สนับสนุนอุปกรณ์ดับไฟป่า ให้แก่กองทัพภาคที่ 3 ​สนับสนุนภารกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟ…

Read More