รดน้ำดำหัวเจ้าเมืองเหนือและผู้อาวุโสล้านนาครั้งแรกที่ไร่แม่ฟ้าหลวง

เมื่อเวลา15.00น. วันที่ 20เมษายน2561 ท่านเจ้าชูศรี สิโรรส ประธานเครือข่ายเจ้านายฝ่ายเหนือ …

Read More