เชียงของ ระดม 1,200 คน ทำแนวป้องกันไฟป่าสร้างความรู้สึกปลูกจิตสำนึกรักษ์ดินน้ำป่าที่

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 นายทัศนัย สุธาพจน์ นายอำเภอเชียงของ ในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์ป้…

Read More

(คลิป)มหาสงกรานต์ที่อำเภอเชียงของ

มหาสงกรานต์ที่อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย จัดยิ่งใหญ่ ชาวบ้าน นักท่องเที่ยวสองข้างทางเข้…

Read More

เชียงของจัดใหญ่สงกรานต์สีขาวสรงน้ำพระ99องค์กลางน้ำโขงแห่งเดียวในโลก

เมื่อวันที่5เมษายน2561 นายทัศนัย สุธาพจน์ นายอำเภอเชียงของ พร้อมด้วยนายเฉลิม ตาวิละ นายกเท…

Read More

(คลิป)แข่งเรือยาว12ฝีพายทุ่งดุกอิงดอยสร้างความสามัคคี

  เมื่อวันที่24มีนาคม2561 นายทัศนัย สุธาพจน์ นายอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เป็นประ…

Read More