“ยูโอบี” เปิดโลกการเรียนรู้และจินตนาการให้กับเด็กผู้พิการทางสายตากับโครงการหนังสือนิทานภาพนูน

เพราะเด็กกับนิทานเป็นของคู่กัน การอ่านนิทานได้ความสนุก ข้อคิดและที่สำคัญยังช่วยส่งเสริมจิน…

Read More