สรุปผลการปฏิบัติการปิดล้อม กวาดล้าง ยาเสพติด อาชญากรรม และสิ่งผิดกฎหมายทุกรูปแบบของอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

12-17 กรกฎาคม 2561  สามารถจับกุมทั้งหมด 7 คดี ผู้ต้องหาจำนวน 6 คน แบ่งออกเป็นครอบครอง 3 รา…

Read More