ลอยกระทงที่เทศบาลนครเชียงราย22-23พฤศจิกายน2561

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เชิญนักท่องเที่ยวและชาวจังหวัดเชียงราย  ร่ว…

Read More