ตลาดล้านเมือง ทุ่มกว่าพันล้าน เนรมิตอาคารพาณิชย์ หวังต่อยอดธุรกิจให้เกษตรกรไทย

นอกจากจะเป็นศูนย์กลางตลาดค้าส่งผัก-ผลไม้ ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคแล้ว ตลาดล้านเมืองยังมีส่วน…

Read More