อากาศเย็นลงเสื้อกันหนาวเด็กขายมากขึ้น

อากาศในพื้นที่จังหวัดเชียงรายเริ่มเย็นลง ส่งผลดีต่อร้านเสื้อกันหนาวตลาดสดเทศบาลนครเชียงราย…

Read More