อัญพระอุปคุตขึ้นจากแม่น้ำเตรียมตักบาตรเป็งปุ๊ดเที่ยงคืน

เทศบาลนครเชียงราย พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนและนักดท่องเที่ยว ร่วมทำพิธีอัญพระอุปคุตขึ้นจากน้ำเ…

Read More