ตักบาตรดอกไม้อัญเชิญพระพุทธรูปแวดเวียงเจียงฮาย

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ขอเรียนเชิญทุกท่าน ร่วม ในการตักบาตรดอกไม้ …

Read More