เอไอเอส ส่งเสริมศักยภาพ อสม.ให้ก้าวสู่ 4.0

เอไอเอส จับมือกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัดโครงการ “ประกวดกา…

Read More