Big Cleaning Day อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช

  เมื่อวันที่23 เมษายน2561 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ลานอนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งราชมหาราช อ…

Read More

(คลิป)ชาวเชียงรายร่วมสรงน้ำพญามังรายขอพรปี๋ใหม่เมือง

ที่อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย พบว่าประชาชนในจังหวัดเชียงราย …

Read More