กรมหม่อนไหม ยกชุมชนปางห้าต้นแบบท่องเที่ยงเชิงเกษตรการมาส์กหน้าใยไหมทองคำหนึ่งเดียวในประเทศ

เมื่อวันที่17พฤษภาคม2561  นางสุดารัตน์ วัชรคุปต์ เหล่าวิชยา อธิบดีกรมหม่อนไหม พร้อมด้วย นา…

Read More