ครบรอบ4ปีแผ่นดินไหวใหญ่ยังคงเฝ้าระวังฝึกสร้างเครือข่าย

เมื่อวันที่5พฤษภาคม2561 นายทศพร นุชอนงค์ อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี เปิดโครงการเผยแพร่องค์ความร…

Read More