ทน.ชร.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีอันดับ 1 ของประเทศไทย

เทศบาลนครเชียงราย รับรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีอันดับ 1 ของป…

Read More

ทน.เชียงราย คว้ารางวัลที่ 1 จัดการที่ดี จากการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เปิดเผยว่า สำนั…

Read More

เทศบาลนครเชียงรายรับรางวัลคว้ารางวัลพระปกเกล้าทองคำ

“นายกวันชัย” นำเทศบาลนครเชียงรายรับรางวัลพระปกเกล้าทองคำด้านท้องถิ่นที่เป็นเลิ…

Read More