แห่ไม้ค้ำสะหลีห่มผ้าพระธาตุวังซาง

เมื่อวันที่ 12 เมษายน2561   เทศบาลนครเชียงราย จัดกิจกรรมแห่ไม้ค้ำสะหลี ห่มผ้าพระธาตุ ประจำ…

Read More