ปรับปรุงหาดเชียงราย

หาดเชียงรายกำลังจะกลับมาสวยงามอีกครั้ง ชาวบ้านขอบคุณผู้บริหารงานเทศบาลนครเชียงราย ที่ประสา…

Read More

(คลิป)จิตอาสาทำดีด้วยหัวใจฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวหลังสงกรานต์

  นางสุทธิดา พาตินาวินทร์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่4  บ้านป่างิ้ว ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จ…

Read More