เตรียมไปรษณียบัตรเกือบ8แสนใบทายผลบอลโลกชิงเงินกว่า40ล้านบาท

เมื่อวันที่14มิถุนายน2561 นายวีรยุทธ ดิลกพิทยาธร หัวหน้าสำนักงานไปรษณีย์ จังหวัดเชียงราย ไ…

Read More